У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на број ученика. Наставно и ненаставно особље има прописане квалификације и њихов број је у складу са прописима.

У школи је запослено 38 наставника и професора, од чега 13 у разредној настави, 23 у предметној настави, 2 стручна сарадника (педагог и библиотекар) и директор школе. Осим наставног кадра у школи раде три административна радника, као и 14 чланова особља на одржавању школе.

Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање и стручно се усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и примењују новостечена знања из датих области.

ШРП 2018-2022
Наставно особље
Разредна настава

Рашковић Биљана
Ткачук Аранка
Савановић Сијана
Сапун Радмила
Миловић Слађана
Кривокапић Нада
Рогач Вјера
Лучић Сања
Краљевић Наташа
Бегановић Биљана
Ковач Снежана


Предметна настава

СРПСКИ ЈЕЗИК
Величковић Славица
Ратков Марина
Килибарда Весна

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Грегорински Весна
Лазаревић Зорица

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Чворо Миња

МАТЕМАТИКА
Шипчић Ксенија
Капша Зорка

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Бјелац Марјан

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Вујачић Вида
Божовић Драгутин

ФИЗИКА
Војиновић Александар

ХЕМИЈА
Дакић Тамара

БИОЛОГИЈА
Лелић Татјана

ГЕОГРАФИЈА
Кузман Милица

ИСТОРИЈА
Макаи Михаела

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Касаш Ева

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Русов Марија

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Павић Весна
Рахман Горан

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Брајковић Катарина

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Перовић Гордана