Запажени резултати ученика школе на такмичењима, смотрама и конкурсима школске 2010/2011. године

Постигнути резултати наших ученика на такмичењима школске 2008/2009. године
12. јун 2009.
Извештај о успеху ученика ОШ “Петер Петровић Његош“ Врбас на такмичењима у школској 2016-2017. години
28. април 2017.