У најновијем броју ,,Бачка пресса“, текст о нашој школи