Резултати ученика са такмичења школске 2017/2018. године

Извештај о успеху ученика ОШ “Петер Петровић Његош“ Врбас на такмичењима у школској 2016-2017. години
28. април 2017.
Извештај о организацији ученичких такмичења и постигнутим резултатима за школску 2018/2019. годину
8. јун 2019.