Најуспешније рецитаторке и победнице покрајинске смотре
9. април 2022.
Треће место за Катарину Грдан
10. април 2022.