Основна школа “Петар Петровић Његош” из Врбаса организује у просторијама школе продужени боравак, чиме су створене могућности да ученици бораве у школи и изван наставе.

Време у продуженом боравку испуњава : самостални рад ученика (часови учења, израда домаћих задатака, вежбање одређених садржаја, повезивање теоријских и практичних знања, графомоторичке вежбе), слободно време (релаксација, креативне игре, дружење), ужину и ручак (брига за физички развој, прехрану и одмор) и део слободних активности до почетка редовне наставе (за поподневну смену) или од завршетка часова редовне наставе до повратка родитеља са посла (за поподневну смену).

Родитељи који су заинтерсовани за овај вид образовања и васпитања треба да склопе са школом Уговор о продуженом боравку.

Опис и план рада одељења продуженог боравка можете погледати овде.