Преглед структуре ученика по одељењима, разредима и одељенско старешинство школска 2021/2022. година

Почела нова школска година свечани пријем првака у основним школама
1. септембар 2021.
Распоред учионица у другом циклусу
6. септембар 2021.