Представљање активности једносменског обогаћеног рада

 (cyr)