Састав Школског одбора 2022/2023. год.

Из реда запослених:
Драган Воркапић
Александар Војиновић
Драгутин Божовић

Из реда родитеља:
Сандра Вујовић
Драгана Вујачић
Маја Куч

Из реда представника јединице локалне самоуправе:
Маја Мићуновић
Ивана Јакемив
Милош Ускоковић

Чланови Савета родитеља за 2022/2023. год.

I-1 Ивана Каришић
I-2 Ненад Ковачевић
I-3 Сања Ђурковић
II-1 Инес Јоковић
II-2 Драгана Јапунџић
II-3 Сандра Вујовић
III-1 Драгана Вујачић
III-2 Драгана Ђукић
IV-1 Дравка Макша
IV-2 Бојана Радовић
V-1 Јелена Збућновић
V-2 Дејан Ђуровић
VI-1 Андијана Јапунџа
VI-2 Тамара Пењић
VI-3 Душан Вулановић
VII-1 Милош Чабаркапа
VII-2 Маја Куч
VIII-1 Веселин Рашковић
VIII-2 Самарџић Тања