Састав Школског одбора 2020/2021. год.

Из реда запослених:
Марија Русов - наставник ликовне културе
Весна Павић - наставник физичке културе
Слаћана Миловић - професор разредне наставе

Из реда родитеља:
Барбара Гутић-Новковић
Ђина Пејовић
Сандра Вујовић

Из реда представника јединице локалне самоуправе:
Ивана Јакемив
Љубица Мирковић
Милош Ускоковић

Чланови Савета родитеља за 2020/2021. год.

I-1 Рац Александра
I-2 Ђукић Драгана
II-1 Дравка Макша
II-2 Радовић Бојана
III-1 Милан Стевановић
III-2 Бојана Балетић Попин
IV-1 Тамара Рајковић
IV-2 Тамара Пењић
IV-3 Сарић Драгана
V-1 Милош Чабаркапа
V-2 Маја Куч
VI-1 Бојан Антонић
VI-2 Самарџић Тања
VII-1 Јованка Ковачевић
VII-2 Ђина Пејовић
VII-3 Вујовић Весна
VIII-1 Барбара Гутић Новковић
VIII-2 Сандра Барјактаровић

 (cyr)