Састав Школског одбора 2021/2022. год.

Из реда запослених:
Драган Воркапић
Александар Војиновић
Драгутин Божовић

Из реда родитеља:
Сандра Вујовић
Драгана Вујачић
Маја Куч

Из реда представника јединице локалне самоуправе:
Маја Мићуновић
Ивана Јакемив
Милош Ускоковић

Чланови Савета родитеља за 2021/2022. год.

I-1 Сања Ђурковић
I-2 Јелена Херинг
I-3 Милић Владимир
II-1 Вујачић Драгана
II-2 Ђукић Драгана
III-1 Дравка Макша
III-2 Силвија Вулановић
IV-1 Милан Стевановић
IV-2 Дејан Ђуровић
V-1 Андијана Јапунџа
V-2 Тамара Пењић
V-3 Сарић Драгана
VI-1 Милош Чабаркапа
VI-2 Маја Куч
VII-1 Веселин Рашковић
VII-2 Самарџић Тања
VIII-1 Јованка Ковачевић
VIII-2 Ђина Пејовић
VIII-3 Симић Тамара

 (cyr)