Математичко такмичење ,,Мислиша“
9. март 2023.
18. Међународни сајам образовања „ПУТОКАЗИ“
9. март 2023.