Одржан семинар на тему „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“