Одржан семинар на тему „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“

Обележен Дан девојчица
11. октобар 2022.
Дан девојчица
17. октобар 2022.