Историјат школе
11. октобар 2022.
Одржан семинар на тему „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“
15. октобар 2022.