Обавештење о повлашћеном упису у библиотеку

 (cyr)