Obaveštenje o dodeli nagrada likovno – literarnog konkursa „Voda pre svega“, u organizaciji JKP „Komunalac“.

 (lat)