Најуспешније рецитаторке и победнице покрајинске смотре