Извештај о успеху ученика ОШ “Петер Петровић Његош“ Врбас на такмичењима у школској 2016-2017. години

Запажени резултати ученика школе на такмичењима, смотрама и конкурсима школске 2010/2011. године
15. јун 2011.
Резултати ученика са такмичења школске 2017/2018. године
18. јун 2018.