Историјат: „Врбас је моја недовршена прича“

Међународно музичко такмичење “Фантаст“ Бечеј
18. маја 2023.
Међузонско такмичење у спортским полигонима
23. маја 2023.