Општинско музичко такмичење „Триолица“
13. април 2024.
Математичко такмичење „Мислиша“
15. април 2024.